Medial vägledning

Har du fastnat någonstans i livet? Trött på jobbet? Kärleksproblem? Står du vid ett vägskäl? Då kan en medial vägledning med vanliga spelkort vara lösningen! Mina guider hjälper mig att fånga upp dina energier och helt plötsligt är vi där och jag kan berätta om dåtid och nutid. Guiderna fångar upp vad som händer i ditt medvetande just nu. Ibland kommer namn och personer som finns i din närhet och som är involverade på ett eller annat sätt i ditt liv.

Allt detta hämtar jag från dig och mina guider. Men korten visar också på möjliga vägar och ger dig svar som underlättar dina beslut (korten eller jag tar inte besluten åt dig, jag visar bara på alternativen eller vilka vägar som ligger öppna). Men hur kan då korten veta vad som kommer att hända? Jag vet inte hur det går till. Jag vet bara att det funkar. Jag har haft massor med läggningar med min egen stjärna som jag lärde mig som mycket liten. Den stjärnan har jag själv skapat till skillnad ifrån andra kan jag ange tid. Det är ovanligt!

Ring mig för bokning av en medial vägledning på 0760-278001

Lifecoachning

Vid livsoaching tittar vi på hur du lever ditt liv i helhet idag. Vill du leva ditt liv på ett annat sätt än vad du gör idag? Har du balans med de fyra F:en; Familj, Förmögenhet, Fritid, och Framgång på jobb?

Jag hjäper dig med att sammanfatta den kompetens du har idag och överför din kunskap till det du vill. Din livsväg finns inom dig och vågar du följa din gudomliga vägledning? Go with the flow! Beby!

När eleven är redo visar sig läraren och det kan vara jag. Om du väljer det!
Genom att ha en livscoach som inte talar om för dig hur du ska nå ditt mål utan tror på dig och får dig att hitta svaren inom dig själv med hjälp av aktivt lyssnande, kreativa, öppna frågor, förtroende, närhet och direkt kommunikation upptäcker du din fulla potential och förmåga till eget växande och framgång i livet. 
Målet med framgångsrik coaching är;

  • Att hitta ditt mål eller livsuppgift
  • Att utforska var du är och hur det känns just nu.
  • Att se dina hinder eller blockeringar. Att hitta möjligheter och nya resurser för att kunna eliminera hindren så att vägen till ditt mål öppnar sig.
  • Att känna framgången och storheten i dig själv när målet är nått med vetskapen om att du faktiskt hade alla svaren själv.
  • Att befästa framgången så att målet integreras i ditt liv.

Om tidigare liv

Regressioner - tidigare liv!

Bli guidad till ett eller flera liv under säker handledning under hypnos.  Som en spännande resa i tiden. Med regression kan du uppleva och minnas saker från ett tidigare liv! Det kan vara saker som påverkar dig i detta livet. Det kan vara låsta känslor som ligger och blockerar ifrån en svunnen tid.

Vad är syftet med regressioner?

Återuppleva och frigöra starka nedtryckta känslor från traumatiska händelser och därmed läka känslomässiga sår 

Se och bryta mönster - både fysiska och känslomässiga upprepningar

Återuppleva och släppa taget om smärta, rädslor, fysiska åkommor, skuld och skamkänslor

Förstå och hela störda relationer

Befria sig från dödsångest

Hur upplevs tidigare livsminnen?

Det vanligaste är att man kommer i kontakt och beskriver sina tidigare livsminnen på ett av följande två sätt där första 
är mest frekvent.

1) Man träder in i ett liv och kan ge en mer eller mindre detaljerad bild av det livet och dess händelser. Det börjar ofta i barndomen och slutar vid döden.

2) I ett flöde av viktiga händelser sammanfattar det undermedvetna de viktigaste eller mest betydelsefulla händelserna från flera olika liv. Ibland framträder ett mönster tydligt redan från början. Andra gånger är mönstret subtilt och klarnar inte förrän i slutet av regressionen.

Experthjälp

Elisabeth är sedan flera år tillbaka arbetat som Experthjälp som coach, andlig vägledare samt svarar på kundernas olika frågor.

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)